Zasady korzystania z usługi „Gwarancja satysfakcji”

Gwarancja bezpłatnego powtórzenia zajęć to oferta dla klientów indywidualnych i firmowych, którzy obawiają się że nie opanują materiału w czasie przewidzianym na szkoleniu. Usługę kierujemy również do osób, które z innych przyczyn, np. prywatnych lub losowych, chciałyby ponownie uczestniczyć w szkoleniu.

  • Każdemu uczestnikowi szkolenia otwartego Vavatech, przysługuje prawo bezpłatnego, jednokrotnego, powtórnego uczestnictwa w danym szkoleniu otwartym bez wskazania przyczyny.
  • Powtórzenie szkolenia jest możliwe do czasu gdy pozostaje ono w ofercie szkoleń otwartych Vavatech.
  • W ramach bezpłatnego, powtórnego udziału w szkoleniu uczestnikowi nie przysługują materiały szkoleniowe dedykowane do tego szkolenia oraz certyfikat ukończenia Szkolenia.
  • Zapisy na powtórzenie szkolenia odbywają się zgodnie z regulaminem szkoleń otwartych.
  • Rezygnacja z uczestnictwa w powtórnym szkoleniu powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@vavatech.pl na minimum 7 dni przed tygodniem, w którym zaplanowane jest szkolenie.
  • W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane osoby powtarzającej szkolenie i/lub firmy
  • Vavatech może odmówić przeprowadzenia lub odwołać szkolenie powtórkowe, w szczególności, gdy będzie to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych.
  • O przyczynach odmowy lub odwołania szkolenia powtórkowego Vavatech poinformuje osoby bezpośrednio zainteresowane w najkrótszym możliwym czasie i zaproponuje kolejny termin.
  • Vavatech zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu „Gwarancja satysfakcji”.