Otrzymaliśmy Akredytację w zakresie Innowacji i Nowych technologii

Otrzymaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie Innowacje i nowe technologie Szczegółowe informacje o programie Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw znajdują się na stronach PARP.