Nowe szkolenia: AJAX - Asynchronous Javascript. Tworzenie Web Aplikacji

Wprowadzamy nowe szkolenia umożliwiające zapoznanie się z technologią AJAX, służącą do budowy zaawansowanych webAplikacji. Są to pierwsze w Polsce szkolenia, umożliwiające naukę tej technologii.