Baza Usług Rozwojowych. Szkolenia dofinansowane do 80%

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której przedsiębiorca może wybrać jedną z usług rozwojowych i zgłosić do niej siebie, swoją firmę oraz swoich pracowników.

Dzięki Bazie Usług Rozwojowych macie Państwo zapewniony dostęp do informacji odnośnie podmiotów, które świadczą usługi rozwojowe oraz składanych przez nie ofert. Pozwala to na szybkie znalezienie oferty, której celem jest zaspokojenie Państwa (także firmy i pracowników) potrzeb. Jest ona centralnym elementem krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

Uwaga, szkolenia dofinansowane nie są niestety dostępne dla podmiotów z województwa mazowieckiego oraz pomorskiego. Taką decyzję podjęły Urzędy Marszałkowskie w tych regionach.

Dla firm i ich pracowników z pozostałych województw wysokość dofinansowania może wynieść od 50% do 80%.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy kwalifikują się do otrzymania wsparcia mogą "na start" liczyć na 50% dofinansowania do szkoleń.

Na uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% będą mogli natomiast liczyć te podmioty, które spełniają choć jeden z poniższych warunków:

 • mają status mikro lub małego przedsiębiorcy;
 • prowadzą działalność, która przyczynia się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (np. może to być ekonomia wody, meblarstwo czy żywność wysokiej jakości);
 • obejmują usługami rozwojowymi w pierwszej kolejności swoich pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia lub posiadają niskie kwalifikacje;
 • prowadzą przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - ma to miejsce w przypadku, gdy firma odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat;
 • chcą skorzystać z usługi rozwojowej, która prowadzi do zdobycia kwalifikacji lub walidacji, o których mówi art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W jaki sposób można otrzymać dofinansowanie na szkolenie?

 • w Bazie Usług Rozwojowych należy wybrać szkolenie, które będzie odpowiadało Państwa potrzebom. Szkolenia w wyszukiwarce usług, na które przysługuje dofinansowanie, w kolumnie “Możliwość dofinansowania” posiadają oznaczenie: . W razie potrzeby, przy wyborze odpowiedniego szkolenia  służymy Państwu pomocą;
 • Potwierdź z nami termin szkolenia zanim zgłosisz się do Operatora. Zobacz video (3 min) na ten temat po lewej
 • należy skontaktować się z odpowiednim operatorem w Państwa województwie (zobacz listę operatorów poniżej).
 • podpisz umowę z Operatorem;
 • zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych;
 • weź udział w szkoleniu
 • dokonaj oceny szkolenia w BUR
 • rozlicz szkolenie między nami a Operatorem

Znajdź swojego Operatora

Do zadań Opeatora należy m.in wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych oraz dystrybucja pieniędzy za szkolenia dla beneficjentów.

woj. dolnośląskie - Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A
woj. kujawsko-pomorskie - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
woj. lubelskie - subregiony:

woj. lubuskie - subregiony:

woj. łódzkie - WYG CONSULTING Sp. z.o.o. oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
woj. małopolskie - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: www.marr.pl
woj. opolskie - TRWA JESZCZE KONKURS NA OPERATORA
woj. podkarpackie - subregiony:

 • “SR” obejmujący powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • “SK” obejmujący powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski - Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie: www.pigkrosno.pl
 • “ST” obejmujący powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski - Inkubator Technologiczny Sp. z.o.o.

woj. podlaskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
woj. śląskie - operatorzy:

woj. świętokrzyskie - operatorzy:

lider - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z.o.o.
partnerzy:

woj. warmińsko-mazurskie - subregiony:

woj. wielkopolskie - subregiony:

woj. zachodniopomorskie:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas całego procesu zapisu na na usługi dofinansowane w BUR. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

Zachęcamy do rozwijania swoich kompetencji oraz do skutecznego inwestowania w rozwój swoich pracowników razem z nami.

Dowiedz się więcej o PARP

PARP czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to instytucja podległa Ministrowi Rozwoju, która od 2000 roku wspiera małe i średnie firmy w Polsce. Jej głównym zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w rozwoju innowacyjnych projektów, zwiększenia ich konkurencyjności również na rynkach międzynarodowych oraz badanie otoczenia biznesowego. Oferuje ona nie tylko szkolenia, ale także pomaga uzyskać dofinansowanie lub pożyczkę na rozwój firmy. W ramach wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw PARP pomaga firmom nawiązać kontakty biznesowe z zagranicznymi kontrahentami.