Oracle logo

ORACLE

Oracle Database - oficjalna nazwa relacyjnego systemu baz danych (RDMBS), który został stworzony przez Oracle Corporation. Pochodzi ona od nazwy kodowej jednego z projektów, który sponsorowało CIA.

Pracował nad nim Larry Ellison - współzałożyciel korporacji Oracle.

Oracle - baza danych

Jest ona reakcyjna i posługuje się standardowym językiem zapytań SQL. Posiada także wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL. Od wersji 8i w bazach danych Oracle można używać również języka Java - jako języka tworzenia procedur składowanych.

Mamy do czynienia z różnorodnymi edycjami SZBD Oracle, które różnią się od siebie możliwościami, a w konsekwencji - ceną.

Struktura

  • instancja - dotyczy struktur pamięciowych i procesów systemu operacyjnego, które obsługują bazy danych. Typowy proces składa się z PMON - process monitor i SMON - system monitor;
  • struktury przechowywania danych.

Struktura instancji

SCHEMA

Schemat jest zbiorem obiektów, które należą do użytkownika. SCOTT to domyślna schema, którą posiada większość instalacji bazy Oracle. Po utworzeniu w procesie instalacji przykładowych tabel user - użytkownik może zalogować się do systemu bazy danych poprzez podanie nazwy użytkownika: scott i domyślne hasło: tiger. Schema SCOTT swoją nazwę wzięła od jednego z pierwszych pracowników Oracle Corp - Bruce’a Scott’a, którego kot wabił się Tiger.

STRUKTURY PAMIĘCIOWE

Ze współdzielonych struktur pamięciowych składa się instancja bazy danych Oracle. Mają do nich dostęp wszystkie procesy, które ją obsługują. Tworzą ją także struktury prywatne, które są dostępne wyłącznie dla procesów, które te struktury zaalokowały.

SGA (System Global Area) to podstawowa struktura pamięciowa. Nazywana jest także Shared Global Area.

STRUKTURY PRZECHOWYWANIA DANYCH

PLIK PARAMETRÓW

Opisuje parametry instancji bazy danych Oracle oraz ścieżki do plików kontrolnych.

DZIENNIKI POWTÓRZEŃ

Służą do przechowywania powtórzonej informacji na temat przeprowadzonych w systemie transakcji. Mają one charakter dookolny, a zatem informacja po zapełnieniu jest nadpisywana.

PLIKI KONTROLNE

Przechowywana jest w nich zmultiplikowana informacja na temat struktury bazy danych. Zawarte są w nich informacje o plikach danych, historie backupów, numer SCN, informacje na temat archiwalnych dzienników powtórzeń oraz trybu pracy bazy danych.

Przydatne linki