OPCJP 7 - 3 pytania i odpowiedzi ze szkolenia (kwiecień 2015)

Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia Java Standard Edition 7 część II – przygotowanie do egzaminu "Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer" [OCPJP 7] realizowanego w dniach 20-24.04.2015r.


Dlaczego podczas implementacji interfejsu adnotacja @Override powoduje w niektórych przypadkach błąd kompilacji?

Możliwość użycia adnotacji @Override przy implementacji interfejsu jest możliwa dopiero od Javy w wersji 6 i wyżej

Czy interfejs umożliwia zdefiniowanie pól ?

Tak, ale muszą one spełniać pewne warunki, a mianowicie muszą być finalne i statyczne

W jaki sposób można śledzić aktualne zużycie pamięci w Javie?

Istnieje wiele gotowych narzędzi służących do badania i profilowania aplikacji w Javie. Jednym z nich jest Java Visual Virtual Machine (jvisualvm) dostępne standardowo jako część jdk