Praktyczna architektura SOA możliwa do zastosowania na dowolnej platformie - 3 pytania i odpowiedzi ze szkolenia (październik 2019)

Seria 3 pytań uczestników, które pojawiły się podczas szkolenia Praktyczna architektura SOA możliwa do zastosowania na dowolnej platformie realizowanego w dniach 7-22.10.2019 r.


Czy SOA można zastosować w każdym rozwiązaniu?

SOA jest rozwinięciem architektury warstwowej, jej idea pasuje do większości dojrzałych architektur.

Kiedy należy rozważyć decyzję o zmianie architektury?

20% budżetu, czasu i zasobów powinno być przeznaczone na R&D i ciągłą zmianę architektury w kierunku najnowszych trendów.

Ilu i jakich architektów powinno być w zespole projektowym?

Warto by były dwie role Enterprise Architect (on patrzy szeroko na system) i Software Architect (on patrzy głęboko na system). Role to powinny być rozłączne i mogą być pełnione przez doświadczonych członków zespołu. Warto pilnować zasady, że senior developer nie koduje w projekcie, w którym jest architektem.