Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem JSF, EJB 3 i JPA (Hibernate)(kwiecień 2016)

Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem JSF, EJB 3 i JPA (Hibernate) realizowanego w dniach 11-15.04.2016r.


Ile i jakie są typy zachowania adnotacji w Javie?

Są trzy typy zachowania adnotacji: SOURCE, CLASS (default), RUNTIME

Od której wersji Mojarry implementacja JSF zawarta jest w jednym pliku?

Od wersji 2.1.6 Mojarry oba stare pliki (jsf-api.jar, jsf-impl.jar) zostały złączone w jeden javax.faces.jar.

Czy użycie CDI wymaga dodania pliku beans.xml do drzewa projektu?

Tak, jest on obowiązkowy (nawet gdy nic nie definiuje tj. jest pusty).