Programowanie aplikacji internetowych w oparciu o framework Symfony

Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia Programowanie aplikacji internetowych w oparciu o framework Symfony realizowanego w dniach 13-14.07.2017 r.


Jak stworzyć dynamiczny formularz na podstawie istniejących danych w bazie danych?

Pokazanie jak używać event listenerów w formularzach symfony oraz stworzenie specjalnego obiektu proxy który może mapować nam dane na obiekt domenowy lub command przy użyciu magicznych metod __call


Jak zrobić aby jedna akcja mogła zwracać dane w różnych formatach np. XML, JSON, HTML?

Pokazanie jak zainstalować i skonfigurować FoSRestBundle tak aby osiągnąć właśnie coś takiego że możemy jedną akcje serwować w różnych formatach na podstawie headera accept.


Jak testujemy funkcjonalnie akcje w symfony która wymaga zalogowania przez użytkownika?

Wprowadzenie do testów funkcjonalnych w symfony, pokazanie jak działa BrowserKit oraz symfoniowy crawler oraz jak możemy wysłać formularz z testów (np. do zalogowania) przed przetestowaniem konkretnej akcji. Pokazanie również drugiego sposobu na sztuczne utworzenie tokena z security component w testach.