Programowanie aplikacji internetowych w technologii Java Server Faces - 3 pytania i odpowiedzi ze szkolenia (styczeń 2018)

Seria 3 pytań uczestników, które pojawiły się podczas szkolenia Programowanie aplikacji internetowych w technologii Java Server Faces realizowanego w dniach 24-26.01.2018r.


Który sposób konfigurowania JSF jest zastosowany gdy dostarczamy konfigurację zarówno w pliku konfiguracyjnym faces-config.xml jak i poprzez adnotacje?

Konfiguracja poprzez adnotacje jest odczytywana w trakcie ładowania klas, następnie nakładana jest konfiguracja odczytana z pliku xml, która potencjalnie może nadpisać wcześniejsze ustawienia czyli posiada wyższy priorytet.

W jaki sposób zrealizować szablon widoków w JSF?

Szablon widoku może być zrealizowany przy pomocy standardowej biblioteki znaczników Facelets dostarczającej szeregu znaczników pozwalających definiować podmienialne elementy widoku.

Składniowo język wyrażeń JSF stosuje notację #{...} a JSP ${...}. Funkcjonalnie język wyrażeń JSP pozwala tylko na odczyt wartości właściwości, w przypadku JSF mozliwy jest zarówno odczyt jak i zapis.

Do projektowania komunikacji między obiektami oraz testów jednostkowych używam phpspeca, do sprawdzenia poprawności konkretnej implementacji i testów integracyjnych phpunita. To są bardzo przydatne narzędzia w refactoringu narzędzia. Przydaje się też dobre IDE takie jak PHPStorm to przeprowadzania najbardziej popularnych refactoringów.