Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 (kwiecień 2016)

Drukuj
1 2 3

Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 realizowanego w dniach 20-22.04.2016 r.


Czym się różni bramka OR od bramki złożonej (z symbolem *), skoro w obu można wybrać wiele ścieżek jednocześnie?

Bramka złożona rozdzielająca przepływ przychodzący na wiele przepływów wychodzących nie różni się niczym od bramki OR: obie wybierają te przepływy, dla których warunek logiczny na przejściu jest spełniony.
Bramka złożona łącząca przepływy przychodzące ma wyrażenie określające, ile tokenów musi nadejść, aby aktywować bramkę. Po aktywowaniu bramki bramka się resetuje i jest gotowa przyjąć kolejne tokeny.
Bramka OR łącząca przepływy przychodzące też potrafi zebrać kilka tokenów w jeden, ale specyfikacja nie określa szczegółowo reguł, wg których się to odbywa.

Czy może być kilka zdarzeń cancel na brzegu transakcji? Jeśli tak, to czy można wskazać, aby dla jednego ze zdarzeń cancel wykonywane były tylko niektóre, wskazane czynności kompensacyjne?

Tak, może być więcej niż jedno zdarzenie cancel na brzegu transakcji. Każde z tych zdarzeń, jeśli wystąpi uruchomi pełną kompensację transakcji (nie można ograniczyć, aby niektóre czynności kompensacji nie były wykonywana dla jednego ze zdarzeń cancel).

Co zrobić, jeśli danej czynności w transakcji nie da się już skompensować (np. kompensacja polega na odwołaniu rezerwacji samolotu, a rezerwacji już nie można odwołać, bo minął termin na odwołanie)?

Pozostaje w tej sytuacji wygenerować zdarzenie Error, przy pomocy którego opuścimy transakcję bez wykonywania kompensacji, a po wyjściu z transakcji przejdziemy na "ręczne sterowanie" (np. umieścimy czynność manualną "Wyjaśnij nieodwołane rezerwacje").