Prototypowanie interaktywnych makiet - Axure

Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia Prototypowanie interaktywnych makiet - Axure realizowanego w dniach 17.07.2016r. - 09.08.2016r.


Jak prezentować zbiory danych w prototypach aplikacji biznesowych w Axure?

Axure daje kilka możliwości rozwiązania tego problemu. Możemy posłużyć się domyślnym elementem tabeli - jest prosty w zastosowaniu, ale ma ograniczone możliwości kontroli prezentacji wyglądu. Drugą opcją jest narysowanie jednego wiersza jako Master i potwarzanie go wielokrotnie do reprezentacji tabeli - wadą tego rozwiązania jest mało realistyczne przedstawienie danych, ciągle będziemy powtarzać ograniczony zestaw. Optymalnym rozwiązaniem jest Repeater, który pozwala kontrolować niezależnie wygląd i zawartość zbioru danych. Dzięki temu widgetowi możemy stworzyć złożoną tabelę symulującą prawdziwe dane i wchodzić z nią w interakcje.


Jakie założenia przyjąć do wykonania makiety aplikacji mobilnej w Axure?

Musimy mieć świadomość ograniczeń jakie stawia nam konkretna platforma. Możemy zacząć od zapoznania się z przewodnikiem po Material Design (Android) i Human Interface Guidelines (iOS). W przypadku wielu aplikacji warto skorzystać z jednego z wielu dostępnych wzorników, aby wyjściowo stosować domyślne elementy interfejsu, a dopiero potem - w miarę potrzeby - zastępować je unikalnymi dla naszej aplikacji. Najczęściej do przedstawienia funkcjonalności wystarczy nam makieta reprezentującą jeden rozmiar ekranu np. w przypadku iOS naszym wyjściowym rozmiarem może byc szerokość ekranu 320 punkty przekładająca się na najmniejszą szerokość ekranu współczesnych modeli iPhone - 640 piksele fizycznie wyświetlane na ekranie.