Struts 2.0, EJB 3, JPA - 3 pytania i odpowiedzi ze szkolenia (marzec 2015)

Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia Programowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Struts 2.0, EJB 3 i  JPA (Hibernate) realizowanego w dniach 2-6.03.2016r.


Jakie zależności należy dodać do pliku konfiguracyjnego mavena, aby zbudować klienta EJB (server Glassfish) ?

Jeśli wykorzystywane będą także komponenty MDB należy podpiąć wszystkie trzy poniższe zależności, jeśli nie wystarczy pierwsza z nich:
<dependency>
<groupId>org.glassfish.main.appclient</groupId>
<artifactId>gf-client-module</artifactId>
<version>4.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.glassfish.mq</groupId>
<artifactId>imqjmsra</artifactId>
<version>5.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.glassfish.mq</groupId>
<artifactId>imqbroker</artifactId>
<version>5.1</version>
</dependency>

W jaki sposób przekazać obiekt/encje do klienta znajdującego się na zdalnej maszynie?

Wystarczy że klasa obiektu implementuje interfejs Serializable. W momencie zwrócenia z metody zostanie on zserializowany i wysłany do klienta

Czy chcą wykorzystać komponenty MDB muszę skonfigurować dedykowany server ?

Nie mam takiej potrzeby, każdy server aplikacyjny jest jednocześnie dostawcą typy MOM