Test Driven Development - 3 pytania i odpowiedzi ze szkolenia (luty 2015)

Drukuj
1 2 3

Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia Test Driven Development realizowanego w dniach 18-20.02.2015r.


Czy używając Mockito można testować programy wielowątkowe? Czy jest jakieś specjalne wsparcie?

"Mocki" Mockito mogą być używane w środowisku wielowątkowym i poprawnie działa zarówno "stubowanie" (obiekty zachowują się tak, jak zostały zaprogramowane za pomocą when itp.) jak i weryfikacja (obiekty zapamiętują wywołania metod dokonane we wszystkich wątkach i poprawnie je zliczają).

[OT: Eclipse, Tomcat] Po dodaniu serwletu do projektu typu "dynamic web project" i wdrożeniu na działający serwer Tomcat poleceniem "Add/Remove" serwlet nie był widoczny.

Okazało się, że należy zrestartować serwer Tomcat. Późniejsze zmiany w serwlecie odświeżają się już automatycznie.