Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz Spring MVC - 3 pytania i odpowiedzi ze szkolenia (maj 2018)

Seria 3 pytań uczestników, które pojawiły się podczas szkolenia Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz Spring MVC realizowanego w dniach 16-20.04.2018 r.


Jeżeli bean ma zdefiniowane metody cyklu życia w kilku miejscach (XML, adnotacja w definicji beana oraz implementacja interfejsu) to która z nich zostanie wywołana?

Spring wywoła wszystkie metody cyklu życia, które zostaną zdefiniowane.
Zachowana zostanie kolejność:
1. Metody z adnotacjami.
2. Metody implementujące interfejs cyklu życia.
3. Metody zdefiniowane w XML.

Jakie bazy danych NoSQL są najczęściej stosowane razem ze Springiem?

JBazy NoSQ z łatwością integruje się w Spring. Często stosowane to:

  • Redis.
  • MongoDB,
  • Neo4J.
  • ElasticSearch
.

Jakie są alternatywy dla Spring Batch?

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie biblioteki Apache Camel. Apache Camel to dojrzała biblioteka i dobrze udokumentowana. Cechuje ją dobrze przemyślane i minimalistyczne API. Jest często wykorzystywana w projektach nie opierających się o Springa ale łatwo się z nim integruje.