WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) jest to zbiór dokumentów opublikowany przez WAI1, który zawiera zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych.

Standard WCAG 2.0. jest promowany w Polsce przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. W jego skład wchodzą m.in. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Widzialni, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (chociaż ono już nie istnieje), Fundacja Aktywizacja czy Polski Związek Głuchych.

WCAG logo

Tłumaczenie WCAG 2.0. na język polski przygotowała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

WCAG - 25 zaleceń

 • ALT - zwięzły tekst alternatywny, który powinny zawierać wszystkie elementy graficzne na stronie. Opisuje on, co się znajduje na grafice. Jeżeli grafika jest odnośnikiem, ALT pokazuje dokąd ten odnośnik prowadzi. W przypadku, gdy grafika jest wyłącznie dekoracyjna, ALT powinien pozostać pusty.
 • Zaleca się unikania animowanych elementów i poruszających się tekstów.. Rozpraszają bowiem one wszystkich użytkowników - nie tylko osoby z niepełnosprawnością. Grafiki agresywne i szybko animowane mogą stanowić zagrożenie dla osób, które cierpią na padaczkę fotogenną.
 • Do wszystkich plików dźwiękowych (np. audycje, wykłady, wywiady) powinno się dołączać transkrypcje tekstowe.
 • Pliki wideo powinny zawierać napisy dla osób niesłyszących. Odtwarzacze muszą być dostępne dla osób niewidomych oraz tych, które korzystają wyłącznie z klawiatury.
 • Pliki multimedialne i Flash powinny być dostępne lub udostępnione w postaci alternatywnej.
 • Pliki PDF, Word i inne popularne pliki do ściągnięcia powinny być przygotowane jako dostępne. Przykładowo pliki PDF powinny mieć strukturę, która pomaga osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów.
 • Teksty na stronach muszą być pisane w sposób jak najbardziej zwięzły i prosty. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną i mniej wykształconym.
 • Teksty należy publikować w czytelny sposób - podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje, nie justowane do prawej strony; skróty literowe powinny być rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej stronie. Tekst powinien zawierać nagłówki - od h1 do h6. Dzięki temu osoby niewidome będą mogły w sprawny sposób przejść do sekcji, która je interesuje.
 • Menu (nawigacja) musi być spójne, logiczne i niezmienne w obrębie serwisu. W obrębie całego serwisu nawigacja powinna być dostępna z poziomu klawiatury.
 • Odnośniki, banery czy pola formularza, a więc wszystkie elementy aktywne, powinny mieć wyraźny wizualny fokus - zwykle w postaci ramki, która jest widoczna w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB. Domyślny fokus powinien być wzmocniony, tak, aby był dobrze widoczny także dla osób niewidzących.
 • Wszystkie odnośniki powinny być zrozumiałe i unikalne - także poza kontekstem. Nie powinno się używać linków w postaci: “>>” czy “więcej” albo “kliknij tutaj”. Odnośniki nie mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia.
 • Zalecane jest usprawnienie “skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Zwłaszcza jest to zalecane w serwisach, które mają kilkadziesiąt linków w menu głównym.
 • Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych musi mieć stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1, a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 12.
 • Strona powinna dać się znacząco powiększać narzędziami przeglądarki - co najmniej o 200 proc. Najlepiej jest, jeżeli mieści się ona wówczas ciągle poziomo w oknie przeglądarki i nie pokazuje się poziomy pasek przewijania ekranu. Powiększona strona nie może “gubić” treści.
 • Wszystkie tytuły (title) muszą być unikalne i informować o treści strony, na jakiej znajduje się użytkownik. Schemat układu treści w tytule powinien być następujący: [Tytuł podstrony] - [Nazwa instytucji].
 • Wszystkie podstrony muszą opierać się o nagłówki. H1-H6 - te nagłówki są podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie. W nagłówku H1 powinien być napisany tytuł tekstu głównego na stronie.
 • Do uporządkowania treści w tekstach lub/i elementów nawigacji powinno wykorzystywać się listy uporządkowanie i nieuporządkowane.
 • Język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych powinien być określony atrybutem lang.
 • Cytaty należy odpowiednio wyróżniać - co najmniej cudzysłowem, a najlepiej kursywą.
 • Kod serwisu musi być zgodny ze standardami i nie korzystać z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony.
 • Tabele, których zadaniem jest przekazywanie danych powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.
 • Wszystkie ramki powinny posiadać odpowiednie tytuły.
 • Wszystkie skrypty i aplety muszą być dostępne dla osób niewidomych i tych, które korzystają wyłącznie z klawiatury.
 • Formularze, także formularz wyszukiwarki, muszą być zbudowane zgodnie ze standardami. Wszystkie pola i przyciski formularza powinny być właściwie opisane.
 • Serwis powinien być dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS 3.

Przydatne linki