Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozwój Systemu Informatycznego w Ministerstwie Środowiska

Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska ponownie wybrało naszą firmę do realizacji usług wsparcia oraz rozwoju Systemu Informatycznego.

Usługi dotyczą systemu "Publicznie dostępny wykaz danych (PWDW)" zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie. Tym razem usługa będzie świadczona przez 12 miesięcy, a poza bieżącym zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przewidziana została również pula godzin a prace rozwojowe oraz niezbędne modyfikacje

Aktualnie z systemu korzysta 7300 użytkowników z ponad 1800 urzędów administracji z terenu całej Polski a liczba opublikowanych kart informacyjnych przekroczyła 2 miliony (każdego dnia publikowanych jest średnio 1000 nowych kart

System działa w oparciu o serwer aplikacyjny JBoss Application Server 5.1 GA, Server LDAP z zainstalowanym serwerem OpenLDAP oraz serwer bazodanowy Oracle z SZBD Oracle 11g.

System został stworzony w technologii Java EE, natomiast wszystkie jego komponenty działają w ramach osobnych maszyn wirtualnych, które należą do środowiska VMWare vSphere 5.5.