Projekt dla Agory oceniony z sukcesem

Nasze prace nad systemem do zarządzania panelami badawczymi dla Agora S.A. zostały zakończone sukcesem. Projekt został zrealizowany w technologii Java/J2EE z interfejsem opartym na AJAX.

Zakończyliśmy projekt dostosowania systemu WebDav Jakarta Slide do potrzeb NetPR.

Zakończyliśmy wdrożenie systemu obiegu dokumentów Lavina DMS + Lavina Workflow w łódzkiej firmie Polimex.