Uzyskaj dofinansowanie z KFS na szkolenie w Vavatech!

logo Krajowego Funduszu Szkoleniowego i  napis Skorzystaj z dofinansowania na nasze szkolenia
logo Krajowego Funduszu Szkoleniowego i napis Skorzystaj z dofinansowania na nasze szkolenia

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to jeden z trzech programów państwowych (oprócz Nieoprocentowanej pożyczki oraz Bazy Usług Rozwojowych), który wspiera pracodawców chcących podnieść kwalifikacje zawodowe swoich pracowników. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie pomocy de minimis, czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań aktualnej sytuacji gospodarczej.

Kto może skorzystać z pomocy KFS?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, w jakim wymiarze czasu pracuje pracownik ubiegający się o dofinansowanie. Nie ma ograniczeń wiekowych, jednak istnieje pierwszeństwo w przyznawaniu dofinansowań dla tych wnioskodawców, którzy spełniają warunki określone w celach na dany rok.

Jakie są plany KFS na 2021 rok?

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 259 406 tys. zł. Zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na wsparcie kształcenia ustawicznego

  • osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  • osób po 45 roku życia;
  • w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych i inne.

Szkolenia Vavatech z dofinansowaniem KFS

W ramach dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zainteresowani mogą wybrać każde szkolenie z naszej oferty. Posiadamy szeroką ofertę szkoleń specjalistycznych z zakresu języków programowania (Java, PHP, Python), baz danych (Oracle, MySQL), technologii mobilnych (Android, iOS) oraz wiele, wiele innych!

Jesteśmy rzetelną firmą działającą na rynku szkoleniowym od wielu lat. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług.

Więcej informacji na temat dofinansowania z KFS w zakładce Dofinansowania – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w procesie wnioskowania o dofinansowanie z KFS!

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres szkolenia@vavatech.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 845 09 70.

Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w dniach 22-26.02.2021 r.