Nowa wersja Ewidencji sprzętu kompturowego już dostępna.

Zapraszamy na nową stronę Systemu Ewidencji SprzętuPoniżej znajduje się opis starszej, archiwalnej wersji oprogramowania

Ewidencja Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania v2.1

System ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów wraz z modułami naprawy, help-desku i notyfikacji.

Application schema
Functions list

PODSTAWOWE FUNKCJE

 • ewidencja sprzętu komputerowego oraz elementów wyposażenia sprzętu
 • zarządzanie pełną informacją o sprzęcie w tym o jego konfiguracji, zainstalowanym oprogramowaniu, gwarancjach i modernizacjach
 • tworzenie i rejestrowanie niezbędnych dokumentów związanych z zarządzaniem zasobami sprzętowymi firmy (przychód, wydanie, zwrot, przekazanie, wypożyczenie, likwidacja itp.)
 • rejestracja awarii i wykonanych napraw sprzętu, pozwalająca na tworzenie raportów i analizę: kosztów napraw, czasu napraw, czasu reakcji serwisu itp.
 • ewidencja programów komputerowych oraz licencji, informacje o stanie licencji wolnych oraz użytkowanych, terminach obowiązywania licencji
 • ewidencja materiałów eksploatacyjnych związanych z obsługą sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych
 • zarządzanie przydziałami zasobów informatycznych dla poszczególnych pracowników i jednostek organizacyjnych

CECHY OGÓLNE SYSTEMU

 • możliwość korzystania z aplikacji z dowolnej lokalizacji, wymagany jest jedynie dostęp do sieci Internet lub firmowego Intranetu
 • minimalne wymagania sprzętowe dla komputerów użytkowników . potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa
 • minimalne nakłady administracyjne – aplikacja nie wymaga żadnych instalacji na komputerach użytkowników
 • kontrola uprawnień i bezpieczny dostęp do systemu tylko dla zarejestrowanych użytkowników
 • możliwość indywidualnej konfiguracji wyglądu poszczególnych formularzy przez każdego użytkownika
 • szybkość działania – dzięki zastosowaniu technologii AJAX – ilość przesyłanych przez sieć informacji ograniczona jest do minimum
 • przyjazny i intuicyjny interfejs, w tym wiele nowatorskich rozwiązań pozwalających na przyspieszenie pracy z programem (np. podpowiedzi dla danych słownikowych, tworzenie “wzorców” wprowadzanych pozycji)

MODUŁ SERWISOWO NAPRAWCZY i HELPDESK

 • historia napraw sprzętu oraz rejestracja pełnej historii przebiegu napraw
 • możliwość definiowania własnych szablonów dokumentów – dostosowanych do potrzeb kontrahentów zewnętrznych (np. “zlecenie naprawy”, “zgłoszenie awarii”)
 • wspomaganie procesu naprawy sprzętu – definiowanie możliwych scenariuszy napraw
 • rejestracja w systemie wszystkich zdarzeń związanych z naprawą
 • możliwość tworzenia raportów pozwalających na przeprowadzanie porównania i analizy (m.in.: ilości napraw, czasy napraw, czasy reakcji, koszty napraw itp.) . dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, departamentów, pracowników i/lub ze względu na firmy dokonujące napraw

RAPORTY

 • raporty i wydruki dostępne w wielu formatach (m.in. xml, html, xls, txt, csv)
 • szybki i prosty eksport wszystkich dostępnych dla użytkownika danych
 • wiele predefiniowanych raportów zbiorczych grupujących np. stan pracownika, stan poszczególnych departamentów oraz firm
 • możliwość definiowania własnych raportów poprzez m.in. podanie dowolnych kombinacji kryteriów, określanie docelowych kolumn oraz ich kolejności, dowolne sortowanie wynikowych raportów

NOTYFIKACJE

 • system powiadamiania i przypominania użytkownikom o zadaniach, które mają do wykonania
 • poza notyfikacjami generowanymi automatycznie możliwość dodawania własnych zadań przez użytkowników
 • możliwość konfigurowania typów notyfikacji oraz określania grup docelowych użytkowników, którzy powinni otrzymać określone typu powiadomień

UPRAWNIENIA

 • predefiniowane uprawnienia pozwalają w dowolny sposób przydzielać użytkownikom prawa do wykonywania różnych operacji (czytanie/modyfikacja/usuwanie) dla poszczególnych części systemu
 • możliwość definiowania stanowisk (zbiorów uprawnień) ułatwia zarządzania i kontrole uprawnień

MODUŁ PRACOWNIKÓW I DEPARTAMENTÓW

 • możliwość definiowania wielopoziomowej struktura firmy i jej departamentów
 • rejestracja dostawców, kontrahentów oraz innych firm zewnętrznych
 • baza pracowników z możliwością zaawansowanego przeszukiwania i raportowania po dowolnych kryteriach

MODUŁ EWIDENCJI

 • ewidencja sprzętu komputerowego, elementów wyposażenia sprzętu
 • ewidencja licencji oraz programów komputerowych
 • ewidencja materiałów eksploatacyjnych
 • możliwość definiowania wielu magazynów i lokalizacji w których sprzęt jest przechowywany
 • pełna obsługa magazynu, dokumenty: przychodu, wydania, zwrotów i likwidacji ewidencjonowanych przedmiotów, oraz archiwum wszystkich wystawianych dokumentów

TECHNOLOGIA

 • system jest zbudowany w oparciu o architekturę klient-serwer z wykorzystaniem technologii J2EE (serwer JBoss, Tomcat, WebSphere, WebLogic). Oznacza to, że wystarczy jedna instalacja na serwerze (z dowolnym systemem operacyjnym), aby użytkownicy mogli korzystać z systemu z dowolnych komputerów za pomocą przeglądarki internetowej
 • dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych. Aktualnie dostępne są dwa rozwiązania bazodanowe: Oracle lub PostgreSQL
 • system nie wymaga zaawansowanego sprzętu. W zdecydowanej większości przypadków już komputer z procesorem 1000 MHz i 256MB pamięci nadaje się na centralny serwer. Komputery użytkowników muszą mieć zainstalowaną jedynie przeglądarkę internetową
 • interfejs użytkownika zbudowany jest w standardzie XHTML z wykorzystaniem komponentów AJAX

WDROŻENIE

 • w cenę systemu wliczone jest wdrożenie u klienta wraz z ewentualną migracją danych i szkoleniem użytkowników. Podczas wdrożenia możliwa jest konfiguracja i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Cena zawiera także opłaty licencyjne związane z serwerem aplikacji i bazą danych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby Państwo otrzymać bezpłatną prezentację prosimy o kontakt z nami

Nowa wersja Ewidencji sprzętu kompturowego już dostępna.

Zapraszamy na nową stronę Systemu Ewidencji Sprzętu