biuro@vavatech.pl
|
Kontakt

Kontakt

Vavatech sp. z o.o.

Adres: ul. Olesińska 21, 02-548, Warszawa

E-mail: biuro@vavatech.pl

E-mail: szkolenia@vavatech.pl

Tel. (+48) 22 845 09 70

Fax (+48) 22 213 81 27

KRS: 0000231437, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 140047579
NIP: PL 526-284-59-94
Bank: ING Bank S.A. Konto projektowe: 64 1050 1025 1000 0022 9001 8684
Konto szkoleniowe: 45 1050 1025 1000 0023 3669 7657
Kapitał zakładowy: 73 500,00 PLN

Napisz do nas

Tutaj nas
znajdziesz

Zaufali
nam