Portfolio Vavatech

Polityka Insights, webaplikcja zaprojektowana przez Vavatech

Polityka Insight

Polityka Insight powstała w 2013 roku i jest centrum analitycznym stworzonym przez Wydawcę Tygodnika Polityka. Ich główny projekt, w całości technologicznie zaprojektowany przez Vavatech, dociera codziennie do 1 tysiąca klientów - głównie do polityków, dyplomatów i menedżerów. Istotą utworzonego przez nas serwisu jest nie tylko wygodne narzędzie do wytwarzania i prezentacji analiz, ale także do łatwego i intuicyjnego zarządzania bazą klientów i ich indywidualnymi potrzebami. Oprócz tego, aplikacja integruje się też z systemami zewnętrznymi (np. IOS, Android, Highrise, Milchimp)

Java 8, Spring, Hibernate, Lucene, Velocity, JSP, MySQL

CMS stworzony w Javie przez Vavatech dla Tygodnika Polityka

Polityka

Na potrzeby wydawnictwa, w 2010 roku stworzyliśmy dedykowany system CMS, który od czasu produkcyjnego uruchomienia jest stale rozwijany i rozszerzany. Aktualnie stworzony przez firmę Vavatech system to nie tylko System Zarządzania Treścią (CMS), ale wielofunkcyjna, kompleksowa platforma pracy dla całej redakcji. Z systemu korzystają redaktorzy, tłumacze, dział finansowy i księgowy a także kadra zarządzająca. Platforma służy m.in. do obsługi portalu internetowego polityka.pl, zbierania i zarządzanie danymi czytelników, obsługi płatności.

Java 8, Spring, Hibernate, Lucene, Velocity, JSP, MySQL

Fiszki Polityki to aplikacja mobilna współtworzona przez Vavatech i Google

Fiszki Polityki

Po paru latach współpracy z wydawcą tygodnika POLITYKA zostaliśmy poproszeni o pomoc w wytwarzaniu aplikacji mobilnej Fiszkipolityki.pl, którą zleceniodawca zaprojektował we współpracy z firmą Google. Na potrzeby tego projektu stworzyliśmy dedykowaną platformę do wytwarzania artykułów prezentowanych w aplikacji, a także narzędzie wspomagające organizację pracy wewnątrz Redakcji. Naszym zadaniem było również zbudowanie mechanizmu integrującego płatności zarówno przez PayPal jak i PayU.

Java, Spring, Hibernate, JSP, Apache Tomcat, MySQL

Rafał Kuligowski

Delfin

Delfin to system informatyczny wykorzystywany przez Ochotnicze Hufce Pracy - organizację zapewniającą młodzieży możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych. System umożliwia zarządzanie umowami pomiędzy pracodawcą zatrudniającym młodocianych, a OHP oraz dystrybucję przyznawanych refundacji dla współpracujących firm. Utrzymujemy i rozwijamy system od 2018r.

Java, JSP, Apache Tomcat, MSSQL

Intuicyjny system do ewidencji sprzętu It, ułatwiający administrowanie firmą

Ewidencja Sprzętu IT

Klarowny system oparty o architekturę SaaS, ułatwiający firmom ewidencjonowanie sprzętu komputerowego. Działa on na zasadzie subskrypcji i jest otwarty na nowych klientów. Posiada również swój portal, na którym można wypróbować wersję darmową.

Java, Spring, Hibernate, JSF, PrimeFaces

Livewords

Livewords Flow

Livewords Flow to platforma tłumaczeniowa, na której native speakerzy na bieżąco tłumaczą spływające do niej dokumenty. Aplikacja oferuje szereg funkcjonalności ułatwiających i przyspieszających pracę tłumaczy. Narzędzie pozwala zintegrować się praktycznie z dowolną aplikacją udostępnioną w sieci. Aplikacja jest rozwijana i utrzymywana dla Holenderskiego klienta od 2018r.

Java, JSP, Apache Tomcat, MSSQL

Mam prawo wiedzieć to system internetowy, napisany w języku PHP przez Vavatech.

Mam Prawo Wiedzieć

Mam Prawo Wiedzieć to otwarty serwis internetowy o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Umożliwia sprawdzanie różnego rodzaju informacji, np. poszczególnych głosowań posłów, oświadczeń majątkowych, obietnic wyborczych czy biogramów polityków. Przed każdymi wyborami umożliwia użytkownikowi porównanie jego poglądów z poglądami poszczególnych kandydatów.

PHP, Laravel, PostgreSQL

Jawny Lobbing

Jawny Lobbing

Projekt współtworzony z firmą Future Mind odpowiedzialną za front-end. Vavatech utworzył i rozwija bazę danych, panel administracyjny i API.

Java, JavaEE, Spring, Hibernate, JSF, PrimeFaces, WildFly, PostgreSQL

System składający się z dwóch aplikacji, stworzony przez Vavatech przy użyciu technologii Java, JavaEE, Spring, Hibernate, JSF, PrimeFaces, Vue

HOMAS

System składa się z dwóch aplikacji: Pierwsza przeznaczona jest dla petenta - gdzie możliwe jest złożenie i opłacenie wniosków. Druga część systemu to aplikacja wewnętrzna, która umożliwia pracownikom PKWK rozpatrywanie i zarządzanie złożonymi wnioskami oraz wystawianie dokumentów na ich podstawie. System został stworzony i jest rozwijany od 2018r.

Java, JavaEE, Spring, Hibernate, JSF, PrimeFaces, Vue

eStep to aplikacja stworzona przez Vavatech w technologii Java, JBoss i MySQL

eStep

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wybrało firmę Vavatech do realizacji usługi wsparcia, asysty technicznej oraz rozwoju systemu eStep. W ramach zawartej na 24 miesiące umowy nasza firma odpowiada za prawidłowe działanie systemu oraz w uzgodnieniu z Ministerstwem prowadzi prace rozwojowe.

Wykorzystywany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych system obecnie obejmuje dane przetwarzane we współpracy z organami administracji rządowej dotyczące wszystkich nowych aktów prawnych UE oraz sposobu i terminu ich transpozycji do systemu prawa polskiego. Zapewniony jest także publiczny dostęp do wybranych informacji bazy danych

Java, JBoss, MySQL

Telemaco to system informatyczny oparty o technologie Java, JavaEE, WildFly, MySQL, stworzony przez Vavatech

Telemaco

Na zlecenie włoskiej firmy PrimoSole firma Vavatech zrealizowała system informatyczny dedykowany dla firm transportowych oraz spedycyjnych oraz kontrahentów potrzebujących przetransportować określony ładunek na określonej trasie. Stworzony portal skierowany jest do użytkowników w całej europie, został uruchomiony w 13 wersjach językowych. System zawiera osobne panele dla firm transportowych oraz spedycyjnych.

Java, JavaEE, WildFly, MySQL

ODA to system zbudowany przez Vavatech przy użyciu Java, WildFly, PrimeFaces, Hibernate, Spring, VUE, MySQL

ODA

System zbudowany na danych dotyczących projektów pomocy międzykrajowej skierowany będzie do urzędników ministerstw i organizacji Państwowych. System służy do gromadzenia danych na temat pomocy ODA oraz umożliwia zarządzanie raportami dotyczącymi projektów. Możliwe jest ich wyeksportowanie w formatach wspieranych przez organizacje zajmujące się zbieraniem statystyk dotyczących pomocy rozwojowej z całego świata - DAC oraz IATI. Dane będą też prezentowane w formie wykresów na stronie internetowej.

Java, WildFly, PrimeFaces, Hibernate, Spring, VUE, MySQL

Jest to platforma internetowa stworzona przez Vavatech przy użyciu jezyka PHP, Wordpressa oraz Nginx

Internetowa Akademia Rodziny

Portal zawiera bazę podmiotów i instytucji działających na rzecz rodziny, zakres oferowanych usług oraz informacje na temat realizowanych projektów. Stworzony platforma jest rozwijana i utrzymywana od 2018 r. na własnym szablonie dla województwa zachodniopomorskiego.

Wordpress, Php, Nginx

Jest to platforma internetowa stworzona przez Vavatech przy użyciu PHP, Wordpressa oraz Nginx

Przygoda z Nysą

Wielojęzykowa platforma skierowana do turystów odwiedzających region Łużyce. Platforma internetowa Przygoda z Nysą zawiera informacje dot. atrakcji turystycznych i produktów turystycznych.

PHP, Wordpress, Nginx

Jest to system stworzony przez Vavatech przy uzyciu technologii JavaEE, IBM WebSphere, JSP, Oracle DB, LDAP, Hibernate, Struts, Java applet

ZSIORIN

System jest kompletnym rozwiązaniem, wspomagającym instytucje w realizowaniu zadań za które jest odpowiedzialna m.in. kontrole fitosanitarne, wydawanie paszportów roślin, obrót materiałem siewnym. System wspomaga także pracę Laboratorium działającego w ramach PIORIN.

JavaEE, IBM WebSphere, JSP, Oracle DB, LDAP, Hibernate, Struts, Java applet

Wewnetrzy system utworzony przez Vavatech dla klienta przy użyciu Spring, JSF, Hibernate, JQuery i Microsoft Azure

Tramwaje Warszawskie

Tramwaje Warszawskie to firma, która zarządza tramwajami w Warszawie i kontroluje jakość pracy motorniczych poprzez przypisywanie im patronów (nauczycieli), oceniających ich umiejętności prowadzenia tramwaju. Dostarczyliśmy kompleksowy system informatyczny ułatwiający pracę patronów. Nasza aplikacja została zaprojektowana tak, by w jednym miejscu zebrać wszystkie informacje o patronach i ich podopiecznych. Integrujemy się z innymi systemami aby prezentować aktualne dane motorniczych, grafiki pracy czy informacje o absencjach. Nasza aplikacja pozwala również użytkownikom na szybki przegląd raportów i skarg złożonych na ich podopiecznych.

Spring, JSF, Hibernate, JQuery, Microsoft Azure

Mlodziezowe Posrednictwo pracy to portal pozwalajacy na umieszczanie ogłoszeń dla mlodych, stworzony w opraciu o technologie PHP, Symfony i PostgreSQL

Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy to portal, który pracodawcom pozwala na umieszczanie ogłoszeń o pracy - stałej i krótkoterminowej - dla osób w wieku 15-25 lat.

PHP, Symfony, PostgreSQL

Wykaz to aplikacja webowa utworzona przez Vavatech przy użyciu technologii Java 6, jboss, Oracle DB, JSF i Ant

Wykaz

Firma Vavatech współpracuje z Ministerstwem Środowiska w zakresie utrzymania i rozwoju systemu Wykaz od wielu lat. Nasza codzienna praca polega przede wszystkim na zapewnieniu stabilności działania systemu, jego bezawaryjności i wprowadzania usprawnień podnoszących komfort pracy przy tej platformie. W 2018 roku wykonaliśmy aktualizację komponentów wchodzących w skład tej aplikacji - systemu RedHat, bazy danych Oracle oraz Javy. Głównym wyzwaniem w rozwoju tej aplikacji jest duża złożoność całego systemu jak i wielkość bazy danych (ok. 30 mln rekordów).

Java 6, jboss, Oracle DB, JSF, Ant

System pozwalający uzytkownikom na efektywne wyszukiwanie sprecyzowanych informacji o pomocy publicznej, zamowiony przez UOKik i stworzony w Java 8, JSF, MySQL, Hibrenate, Wildfly, Spring, PrimeFaces

SUDOP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbiera i gromadzi dane dotyczące wszystkich przypadków udzielenia pomocy beneficjentom. Gromadzone dane dotyczące udzielonej pomocy są publicznie udostępniane. Na potrzeby realizacji powyższego zadania, w wyniku przetargu publicznego, firma Vavatech stworzyła system SUDOP. System to złożona, uwzględniająca wiele kryteriów wyszukiwarka z interfejsem w przeglądarce internetowej. Dużym wyzwaniem projektu jest skala danych - system musi działać efektywnie na bazie danych zawierające ponad 15 milionów rekordów, ze stałym przyrostem rzędu 2 tysięcy dziennie.

Java 8, JSF, MySQL, Hibrenate, Wildfly, Spring, PrimeFaces

System służący do rozliczeń stworzony przez Vavatech dla Samorządu Studentów UW, przy użyciu technologii Java, Spring, Hibernate, JSF, PrimeFaces

CERBER

Uniwersytet Warszawski to największy uniwersytet działający w Polsce, na którym na ponad 20-tu dostępnych kierunkach kształci się aktualnie ponad 44 tysiące studentów. Dla firmy Vavatech jest on Klientem szczególnym, ponieważ ponad 90% naszego zespołu to również absolwenci lub studenci wydziału MIM tegoż właśnie Uniwersytetu. Dla Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego firma Vavatech stworzyła system służący do rozliczeń dofinansowań. Wprowadzony system skutecznie uporządkował, uprościł i usprawnił pracę Samorządu.

Java, Spring, Hibernate, JSF, PrimeFaces

Zdrowie Direkt

Zdrowie Direct

Projekt został zrealizowany jako zlecenie fixed-price dla klienta prywatnego. Dedykowany system został stworzony od podstaw według dostarczonych przez Klienta wymagań. Oferty poszczególnych firm ubezpieczeniowych, zwłaszcza w odniesieniu do ubezpieczeń zdrowotnych są bardzo różne. Aplikacja służy do porównywania ofert ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez różne firmy ubezpieczeniowe oraz daje możliwość wyboru, skonfigurowania i zakupy danej oferty. Największym wyzwaniem analitycznym/projektowym było opracowanie zunifikowanego modelu danych, który pozwalałby na porównywanie tych ofert.

Java, Spring, Hibernate

System pozwalający uzytkownikom na efektywne wyszukiwanie sprecyzowanych informacji o pomocy publicznej, zamowiony przez UOKik i stworzony w Java 8, JSF, MySQL, Hibrenate, Wildfly, Spring, PrimeFaces

TSUE

Zakres współpracy pomiędzy Vavatech oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych obejmuje zarówno zapewnienie prawidłowego działania systemu jak też jego rozwój o nowe funkcjonalności zgodnie ze zbieranymi wymaganiami. W ramach realizowanej usługi została również wykonana aktualizacja wszystkich komponentów wchodzących w skład oprogramowania do najnowszych stabilnych wersji. TSUE jest wewnętrznym systemem informatycznym używanym w Ministerstwa Spraw Zagranicznych do zarządzania i dystrybucji dokumentów.

Java, Tomcat, PostgreSQL

System pozwalający uzytkownikom na efektywne wyszukiwanie sprecyzowanych informacji o pomocy publicznej, zamowiony przez UOKik i stworzony w Java 8, JSF, MySQL, Hibrenate, Wildfly, Spring, PrimeFaces

SOWA

System SOWA przeznaczony jest do obsługi merytorycznej w zakresie wypłaty świadczeń pracowniczych realizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). FIrma Vavatech wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W wyniku czego rozpoczęła prace nad utrzymaniem oraz rozwojem systemu informatycznego SOWA. W ramach trwającej 24 miesiące usługi utrzymania, nasza firma odpowiada za prawidłowe działanie systemu. W ramach usługi rozwoju (łącznie 2 600 roboczogodzin) realizowane są prace modernizacyjne, platforma jest rozbudowywana i rozszerzana o nowe funkcjonalności.

C#, .NET, ASP.NET MVC

System pozwalający uzytkownikom na efektywne wyszukiwanie sprecyzowanych informacji o ewidencji budynkow, zamowiony przez UM Radomia i stworzony w Java 8, JSF, PostgreSQL, Hibrenate, Wildfly, Spring, PrimeFaces

Radom

Oprogramowanie do digitalizacji i archiwizacji dokumentów źródłowych dla ewidencji nieruchomości publicznych System, który powstał dla Urzędu Miasta w Radomiu, umożliwia stworzenie cyfrowego archiwum dokumentów dotyczących nieruchomości publicznych. Oprogramowanie zapewnia pracownikom ratusza szybki dostęp do zarchiwizowanych dokumentów, łatwe dodawanie nowych oraz możliwość definiowania metadanych, opisujących dodane pliki.

Java, WildFly, PrimeFaces, Hibernate, Spring, PostgreSQL

System pozwalający uzytkownikom na wygodne zarządzanie trasami koncertowymi, zamowiony przez Filharmonię Narodową i stworzony w JavaEE, JSF, Hibernate, Spring, MySQL, WildFly

ESKAM

Jedną z wielu aktywności jakie prowadzi Filharmonia Narodowa jest działalność edukacyjna. Co roku Filharmonia Narodowa przygotowuje dziesięć różnych programów, które prezentowane są w okresie od września do czerwca uczniom we współpracujących placówkach. Filharmonia Narodowa co roku planuje i tworzy nową ofertę merytoryczną, podpisuje stosowne umowy z zainteresowanymi placówkami szkolnymi, planuje przebieg poszczególnych koncertów a także przez cały rok szkolny nadzoruje i koordynuje przebieg koncertów. Działalność tego typu i przy takiej skali wymaga wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych, które wspomagały by cały proces w każdym z jego etapów.

JavaEE, JSF, Hibernate, Spring, MySQL, WildFly

Sytem rekrutacyjny stworzony przez Vavatech przy użyciu technologii Java 8, JSF, MySQL, Hibrenate, Wildfly, Spring, PrimeFaces

HRecruiter

System HRecruiter powstał jako projekt wewnętrzny, aby uporządkować i zautomatyzować toczące się procesy rekrutacyjne. Głównymi funkcjonalnościami systemu jest zarządzanie rekrutacjami od chwili zdefiniowania potrzeb oraz opublikowania ogłoszenia do zakończenia rekrutacji. Zarządzanie wszystkimi zebranymi aplikacjami kandydatów zarówno w kontekście danego procesu jak też i archiwalnej bazie danych zgromadzonych aplikacji. Prowadzenie kalendarza spotkań rekrutacyjnych oraz innych wydarzeń związanych z rekrutacją.

Java 8, JSF, MySQL, Hibrenate, Wildfly, Spring, PrimeFaces

Nadzór oraz utrzymanie poralu internetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, wymagający znajomości technologii PHP, MySQL, jQuery oraz Apache

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Umowa obejmuje dwuletni nadzór nad utrzymaniem i rozwojem strony MPWiK. Nasza współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji będzie polegała w szczególności na naprawianiu błędów i nieprawidłowości uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie ze strony internetowej oraz na likwidowaniu usterek, zakłócających pracę strony internetowej. Nasze działania będą zapobiegały utrudnieniom w realizacji procesów biznesowych oraz problemom w codziennym korzystaniu ze strony przedsiębiorstwa.

PHP, MySQL, jQuery oraz Apache