Wzorce projektowe i refaktoryzacja kodu w języku PHP - 3 pytania i odpowiedzi ze szkolenia (czerwiec 2016)

Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia Wzorce projektowe i refaktoryzacja kodu w języku PHP  realizowanego w dniach 18-22.04.2016r.


Czy Dekorator nie jest takim samym wzorcem jak Adapter?

Dekorator jest podobnym wzorcem do wzorca Adapter. Dekorator stosujemy, gdy chcemy dodać nową funkcjonalność do istniejącej klasy. Robimy to w nowo utworzonych metodach.. Natomiast we wzorcu Adapter dodajemy metody, które dopasowują metody istniejącej klasy do kontekstu programu. Raczej nie wiąże się to z dodaniem nowych funkcjonalności.
Aktualnie natywnie obsługiwane bazy to: H2, HSQL i Derby

Czy wzorzec Bridge nie jest podobny do wzorca Observer?


Nie. Funkcjonalnie są to zupełnie inne wzorce. Podobieństwo ogranicza się jedynie do tego, że w obu przypadkach używane są dwie kategorie klas. Przy czym obiekty klas jednej kategorii są agregowane przez obiekt lub obiekty klas drugiej kategorii. Skutkiem tego jest podobieństwo diagramów klas obu wzorców.