BCP

Portal bcp.pl  powastał na potrzeby Business Club Polska, który jest miejscem spotkań i integracji przedstawicieli lokalnego biznesu. W tym celu powstał ogólnopolski klub przedsiębiorców zrzeszający lokalnie podmioty gospodarcze dla realizacji następujących wielu celów.

Link do strony: bcp.pl