Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie

Platforma e-learningowa "Razem Pokonamy Raka" została wykonana  w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pt. "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie.