Dofinansowanie do szkoleń - Kompetencje dla sektorów

Grafika z napisem: Jak uzyskać do
Grafika z napisem: Jak uzyskać Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie w ramach projektu Akademia Kompetencji Sektora IT?

Przedsiębiorcy z sektora IT mogą skorzystać z dofinansowania w ramach projektu “Akademia Kompetencji Sektora IT”. Projekt realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Celem dofinansowania jest wsparcie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Do kogo skierowany jest projekt?

Do firm działających w sektorze IT (zgodnie z głównym PKD firmy):

  • PKD J.58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
  • PKD J.62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
  • PKD J.63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;

Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT

1. Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe i zaawansowane;

2. Programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane;

3. Testowanie aplikacji;

4. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów;

5. Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami modelowanie struktur danych;

6. Rozwój kompetencji osobowych;

Etapy realizacji wsparcia:

I → Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)

II → Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia

III → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem

IV → Wybór usług rozwojowych w BUR

V → Rozliczenie wsparcia

Usługi rozwojowe Vavatech w BUR

Nasze aktualne usługi rozwojowe w BUR:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=131332&mozliwoscDofinansowania=0

Ważne informacje

Formularz rejestracyjny można wypełnić przez stronę PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Termin zgłoszeń dla II Rundy Sektora IT kończy się 31 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji na stronie PARP.