Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Portal informacyjny Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. który jest obecnie największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju.

Link do portalu:  www.nencki.gov.pl