Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Portal internetowy został wykonany dla potrzeb projektu " Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą" realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.