Nowy projekt - współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności

Logo Banki Żywności
Logo Banki Żywności

Rozpoczęliśmy właśnie prace nad kolejnym nowym projektem - tym razem dla Federacji Polskich Banków Żywności.

Czym jest Federacja Polskich Banków Żywności?

Federacja Polskich Banków Żywności od 1997 roku zrzesza Banki Żywności skupiające się między innymi na tematyce marnowania żywności. Federacja skupia swoje działania na pozyskiwaniu i magazynowaniu żywności o krótkim terminie przydatności czy wadliwie opakowanych i przekazywaniu jej potrzebującym. Tylko w 2020 roku Banki żywności zrzeszone w Federacji wsparły około 1.5 miliona osób potrzebujących w Polsce, przekazując prawie 64 tysiące ton żywności.

Na czym będzie polegała współpraca?

Nasza współpraca będzie polegała na budowie mini giełdy darowizn żywności, tj. platformy służącej do operacyjnego zarządzania współpracą z darczyńcami i darowiznami żywności pochodzącymi z sieci handlowych oraz ich oferowania odbiorcom końcowym, czyli Bankom Żywności, organizacjom partnerskim i darczyńcom indywidualnym w ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Federacja Polskich Banków Żywności.

Platforma ma usprawnić codzienne działania Banków Żywności (BŻ) i ich organizacji partnerskich we współpracy z sieciami handlowymi, zarządzanie odbiorami darowizn i kooperacją z ponad 2000 sklepami na terenie całej Polski. Ponadto narzędzie ma na celu ułatwić wzajemną komunikację między zaangażowanymi podmiotami, dzięki zgromadzeniu wszystkich danych operacyjnych w jednej bazie. Mini giełda ma zawierać także funkcjonalności pomocne w organizacji zbiórek żywności.

Założenia dotyczące wymagań i funkcjonalności platformy w zakresie budowy bazy danych i zarządzania tymi danymi:

 • zarządzanie procesem dla użytkowników: Federacji Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Banków Żywności (BŻ), organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym (OPL), darczyńcy indywidualni;
 • zawiera min. 2000 adresów sklepów wszystkich sieci handlowych obsługiwanych przez FPBŻ oraz BŻ;
 • określa status dla każdego z min. 2000 sklepów (wg. typu: obsługiwany, zawieszony, nieuruchomiony, zarezerwowany, wolny, zajęty), co pozwoli na monitorowanie i aktualizowanie statusów współpracy z daną lokalizacją sklepu i umożliwi śledzenie historii zmian w dodatkowym polu na adnotacje;
 • przyporządkowuje poszczególnym sklepom sieci handlowych BŻ oraz OPL;
 • umożliwia wprowadzenie danych kontrahenta (sieci handlowej), BŻ oraz OPL;
 • zawiera harmonogram odbiorów darowizn dla każdego z BŻ i każdej lokalizacji sklepu sieci handlowej ;
 • wskazuje liczbę osób w OPL korzystających z darowizn danego kontrahenta BŻ oraz wszystkich kontrahentów BŻ
 • gromadzi w bezpieczny sposób dane osób z OPL upoważnionych do odbiorów darowizn
 • pozwala generować upoważnienia (identyfikatory) dla OPL umożliwiające odbiór darowizn żywności w imieniu BŻ oraz śledzi zmiany pozwalające na monitorowanie osób obsługujących sklepy;
 • zawiera funkcjonalność giełdy, czyli ogłoszenia przez BŻ darowizny do przekazania dla swoich OPL/wybranej OPL oraz informację zwrotną o dokonanym odbiorze;
 • umożliwia zamieszczanie dokumentów, sprawozdań przez BŻ dla OPL;
 • zawiera prosty komunikator dla BŻ oraz OPL dający możliwość komunikacji z BŻ poprzez platformę: zapytania, zgłoszenia trudności we współpracy itp., reklamacje, czat;
 • określa geolokalizację sklepów danego kontrahenta (współrzędne GPS);
 • zapewnia integrację wymiany danych z systemem ERP enova365, modułem Business Inteligence (BI) oraz opcjonalnie standardem GS1 Polska (EPCIS);
 • umożliwia import danych do bazy z plików excel, csv ;
 • umożliwia działanie na komputerze oraz urządzeniach mobilnych.

System umożliwi m.in. import i eksport danych z plików excel, csv do bazy sklepów, zamieszczanie i ściąganie plików pdf, jpg bmp, png, doc, docx, xls, xlsx, zip, projekt systemu będzie zgodny z RWD, a front-end zaprojektowany zostanie zgodnie ze standardem WCAG 2.1.

Zespół projektowy

Do realizacji projektu skierowany zostanie następujący zespół:

 • Kierownik Projektu zapewniający dostępność zespoły, monitorujący postępy prac,
 • Analityk Systemowy zaangażowany w pogłębioną analizę i wyjaśnienia wątpliwości związanych z zakresem i wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiającego,
 • Architekt/Projektant, który razem z Analitykiem projektuje architekturę systemu oraz tworzy jego projekt techniczny,
 • Programista odpowiedzialny za implementację systemu,
 • Grafik/Specjalista UX/UI odpowiedzialny za front-end systemu, projekt szaty graficznej,
 • konsultacje UX oraz zapewniający zgodność ze standardami WCAG 2.1.

Termin realizacji i technologie

System powstanie w ciągu najbliższych 6 miesięcy, po czym nasza firma będzie świadczyła usługi gwarancji i obsługi technicznej przez kolejne 36 miesięcy.

Użyte technologie to Java, Spring, PostgreSQL, Vue.js

Szukasz platformy skrojonej
pod Twoje potrzeby?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a opowiemy Ci o szczegółach!

Zapraszamy do kontaktu