Polish Investforum

Portal internetowy polishinvestforum.pl powstał na bazie wieloletniego doświedczenia firmy Roadshow Polska w organizowaniu zagranicznych, międzynarodowych wydarzeń promujących Polskę w świecie, głównie, choć nie tylko, w środowiskach biznesowych inwestorów zagranicznych, jak również organizowaniu w Polsce lokalnych konferencji promujących inwestycje, skierowanych do różnych sektorów biznesu.