Utrzymanie systemu dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

logotyp Głównego Inspektorlogotyp Głównego Inspektoratu Transportu Drogowegoatu Transportu Drogowego
logotyp Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

W sierpniu przychodzimy do Was z informacją o kolejnej rozpoczętej współpracy. Tym razem będzie ona polegała na utrzymaniu i rozwoju systemu Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (EKZ).

O systemie

System Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (EKZ) służy zapewnieniu dostępności do informacji o przeprowadzanych kontrolach zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu (zwanych dalej zezwoleniami) w czasie rzeczywistym. Zapewnia dostęp do aktualnej informacji o poziomie wykorzystania zezwoleń przekazanych państwom (stronom umów międzynarodowych). System EKZ wspiera proces kontroli zagranicznych przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy na terytorium Polski na podstawie zezwoleń. System zapewnia dostęp do bazy wiedzy z zakresu międzynarodowych przewozów drogowych.

Specyfikacja systemu

 • W ramach Systemu EKZ w lokalizacjach zapewnionych przez Zamawiającego istnieją dwa środowiska: produkcyjne i testowe. Serwery zapewniające funkcjonalność systemu EKZ w ramach środowiska produkcyjnego oraz testowego są w pełni zwirtualizowane. Wirtualizatorem jest VMWare vSphere 6.5 Standard.
 • Aplikacja EKZ działa w środowisku Java oraz na serwerze bazy danych SQL Server Express.
 • Wymaganiem Zamawiającego jest zapewnienie przez Wykonawcę właściwej konfiguracji, parametryzacji oraz utrzymania rozumianego jako zapewnienie działania Systemu EKZ.

Ilość danych w Systemie EKZ (stan na 31.12.2021 r.):

 • liczba przetworzonych zezwoleń rocznie – około 500 000,
 • liczba rekordów, jaką przechowuje System EKZ: około 10 000 000.

System EKZ zapewnia m.in.:

 • bieżącą informację o statusie kontrolowanego zezwolenia,
 • aktualną informację o poziomie wykorzystania przekazanego kontyngentu zezwoleń przez przedsiębiorców zagranicznych,
 • możliwość sporządzania raportów z przeprowadzonych kontroli zezwoleń,
 • aktualną informację o terminach ważności zezwoleń,
 • aktualną informację o wysokości poszczególnych kontyngentów zezwoleń,
 • aktualną informację na temat przeprowadzonych kontroli (miejsce, data i rodzaj jednostki dokonującej kontroli).

Co robimy w ramach umowy

W ramach umowy zapewniamy usługi doradztwa i konsultacji w zakresie działania aplikacji oraz całego środowiska EKZ. W godzinach 8:00 - 18:00 przyjmujemy zgłoszenia serwisowe i obsługujemy zgłoszenia błędów i problemów mając na celu utrzymanie w ciągłości działania systemu EKZ. Na zlecenie GITD możemy również otrzymywać zlecenia rozwoju systemu.

Nasza umowa trwa do końca 2022 roku.

Zespół projektowy

 • Kierownik projektu z certyfikatem PRINCE2,
 • Główny programista,
 • Specjalista ds. utrzymania.

Szukasz platformy skrojonej
pod Twoje potrzeby?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a opowiemy Ci o szczegółach!

Zapraszamy do kontaktu