biuro@vavatech.pl

Współpraca z Województwem Lubelskim

Po wygranym postępowaniu rozpoczęliśmy pracę nad modyfikacją i wsparciem technicznym systemu używanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Lokalny System Informatyczny (dalej LSI2014EFS) jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 9-12 RPO WL.

Główne cele realizowane przez LSI2014EFS:

  • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – Instytucji Organizującej Konkurs (IOK);
  • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – Instytucji Organizującej Konkurs (IOK);
  • Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami projektu;
  • Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w składaniu wniosków / konkursie;
  • Komunikacja i wymiana informacji.

W ramach podpisanej umowy nasza firma będzie zajmowała się zarówno modyfikacjami i rozbudową działającego systemu zgodnie potrzebami Zamawiającego, zapewnienie poprawnego działania systemu poprzez eliminowanie wszelkich błędów oraz awarii a także usługa wsparcia technicznego, w tym w szczególności wsparciem nie tylko Zamawiającemu ale również końcowych użytkowników systemu poprzez uruchomione w tym celu dedykowane kanały komunikacji.

System LSI2014EFS wykorzystuje w warstwie bazy danych serwer zarządzania relacyjną bazą danych MS SQL, natomiast w warstwie aplikacyjnej IIS (Internet Information Services) udostępniony przez MS Windows Server 2012 R2. System jest napisany z użyciem technologii .NET / C# oraz wykorzystuje biblioteki: Bootstrap oraz jQuery

Projekt zgodnie z podpisaną umową realizowany będzie przez 12 miesięcy. Zespół projektowy zaangażowany do realizacji umowy poza kierownikiem projektu składać się będzie z 4 osób, w tym: analityk/projektant aplikacji, dwóch programistów oraz tester.

Szukasz systemu internetowego skrojonego pod Twoje potrzeby?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a opowiemy Ci o szczegółach!

Zobacz również

Stworzyliśmy Latarnik Wyborczy dla WWF, aby Obywatele mogli zweryfikować która partia jest...
W 2024 r. podpisujemy kolejną umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska na...
Z dumą ogłaszamy, że podpisaliśmy umowę na nowy projekt z Tramwajami Warszawskimi....