System Elektronicznego Rozliczania Dofinansowań Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Drukuj
1 2 3

Rozpoczęliśmy pracę nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem dedykowanego systemu informatycznego dla Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. System "CERBER", bo tak nazywa się tworzony system, służyć będzie do składania wniosków o dofinansowanie z budżetu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

System będzie realizowany jako system dedykowany, a więc rozwiązanie, które przygotujemy zgodne z określonymi wymaganiami Zamawiającego i dostarczoną wstępną specyfikacją funkcjonalną. Tak jak zawsze przy tego typu realizacjach zakładamy bardzo bliską współpracę z odbiorą, który może na bieżąco kontrolować przebieg realizacji poszczególnych etapów.

System będzie wykonany w wielowarstwowej architekturze Java EE. Głównym elementem systemu będzie aplikacja webowa, której interfejs użytkownika dostępny jest w przeglądarce internetowej. Jako serwer aplikacyjny planujemy użyć WildFLy. W warstwie danych zamierzamy wykorzystać bazę danych MySQL.

Pomimo bardzo napiętego harmonogramu i relatywnie złożonej funkcjonalności, bardzo mocno wierzymy, że projekt uda się zrealizować w terminie i zakończy się on sukcesem. Projekt ten jest nam szczególnie bliski, gdyż zdecydowana większość naszego zespołu to absolwenci którzy ukończyli własnie Uniwersytet Warszawski.