CSS3 logo

Czym są CSS?

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) służą do definiowania układów graficznych dokumentów HTML.

Arkusz stylów CSS zawiera reguły opisujące w jaki sposób przeglądarka internetowa ma wyświetlać zawartość dokumentów HTML lub XML. Za pomocą arkuszy CSS można opisać wiele właściwości prezentacji elementów strony: wybrać kolor tekstu, wypełnienie tła, rodzaj czcionki, ustawić odstępy między elementami czy zdefiniować położenie jednego elementu względem drugiego.

Podobne informacje można umieścić w samym dokumencie HTML, jednak separacja opisu stylu dokumentów od ich treści znacznie zwiększa przejrzystość kodu oraz przyspiesza i ułatwia dalsze modyfikacje dokumentu (aby wpłynąć na wiele elementów wystarczy wprowadzenie jednej zmiany).

Dlaczego CSS?

 • Arkusze stylów są podstawowym narzędziem do formatowania wyglądu stron WWW.
 • Kontrola układu graficznego wielu dokumentów z poziomu jednego zewnętrznego arkusza stylów.
 • Krótsze i bardziej przejrzyste dokumenty (oddzielenie treści strony od prezentacji graficznej).
 • Dużo nowych możliwości niedostępnych w czystym HTML: różne wartości pogrubienia czcionki, tekst nadkreślony lub przekreślony, pozycjonowanie elementów strony, zmiana wyglądu po najechaniu kursorem.
 • Klasy selektorów - możliwość dodawania do elementów strony parametru “class”, w którym podajemy nazwę klasy. W arkuszu stylów określamy atrybuty formatowania dla klasy o zadanej nazwie. W ten sposób wszystkie elementy wybranej klasy mają wspólny kod odpowiedzialny za ich wygląd.
 • Decydowanie o wyglądzie strony na podstawie używanego medium - możemy nadać dokumentowi różne style w zależności od tego czy będzie wyświetlany na ekranie komputera, telefonu czy tabletu. Możemy zdecydować też o wyglądzie wydruku dokumentu.

Przykładowe użycie CSS

Plik index.html:


<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
 </head>
 <body>
  <article>
   <header>
    <h1>Vavatech</h1>
    <p class="example-class">Czym się zajmujemy:</p>
   </header>
   <p>
    Firma Vavatech ukierunkowana jest na tworzenie zaawansowanych 
    systemów opartych na www oraz dostarczania specjalistycznych 
    szkoleń informatycznych.
   </p>
  </article>
 </body>
</html>
 
   

Plik style.css:


h1 {
 background: #32c5d2;
 color: white;
 padding: 20px 0;
 font-size: 30px;
 text-align: center;
}

article {
 background: #424242;
 color: white;
 padding: 40px 0;
}

p {
 padding: 0 30px;
}

.example-class {
 width: 100%;
 text-align: center;
 font-size: 20px;
 padding: 0;
}
 
   

Wygląd strony z przykładu

Z wykorzystaniem CSS:

Przykład z użyciem CSS

Bez użycia arkuszy stylów:

Przykład bez użycia CSS