WildFly logo

WildFly

WildFly jest serwerem aplikacji rozwijanym obecnie przez Red Hat. Stworzony został przez JBoss - była to jego pierwotna nazwa, która została zmieniona w listopadzie 2014 roku. Pierwsza wersja WildFly’a pojawiła się w 1999 roku.
Została ona napisana w środowisku Java. Serwer ten od samego początku jest całkowicie bezpłatny
i posiada open source - otwarty kod źródłowy.

WildFly - zalety

  • jednocześnie szybkie wdrożenie i możliwość edycji zasobów statystycznych bez konieczności ponownego uruchamiania;
  • możliwe jest osobne uruchomienie i zatrzymanie każdej instalacji/usługi;
  • dzięki skutecznemu zarządzaniu pamięcią jest lepsza “lekkość” i wydajność;
  • podejście modułowe przy tworzeniu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

WildFly posiada wysoce zoptymalizowany proces rozruchowy, który pozwala na uruchamianie usług w tym samym czasie. Zostały w nim również wykorzystane możliwości, jakie dają procesory wielordzeniowe. Do czasu pierwszego użycia usługi niekrytyczne pozostają w stanie zamrożenia.

Zaoszczędzenie czasu poprzez wykorzystywanie pamięci podręcznej oraz indeksowanych metadanych zapewnia sekwencyjny start. Zastosowane rozwiązania pozwalają na dziesięciokrotnie szybsze uruchomienie w stosunku do poprzednich wersji.

WildFly - wprowadzone poprawki

Jedną z nich jest zastosowanie konstrukcji modułowej. Zostało poprawione także zarządzanie pamięcią.oraz usuwania z niej śmieci za pomocą garbage collectora. Uproszczenie i odświeżenie konfiguracji stało się natomiast możliwe dzięki zamknięciu niej w pliku konfiguracyjnym, który może być wykorzystany dla wielu serwerów.

Użyto również Arquilian, który pozwala wykonać testy w bezpośrednio w wykorzystywanym kontenerze.

Przydatne linki