AJAX

AJAX jest technologią tworzenia aplikacji internetowych, która umożliwia zmianę elementów strony bez konieczności jej przeładowywania.

Ajax logo

AJAX umożliwia komunikację użytkownika z serwerem w sposób asynchroniczny i bez konieczności przeładowywania strony. Zanim powstał AJAX, komunikacja klienta z serwerem polegała na wysyłaniu żądania przez klienta i oczekiwaniu na odpowiedź, po której następowało odświeżenie całego dokumentu. Po odświeżeniu strony mogło zostać wysłane kolejne żądanie. W przypadku użycia AJAX serwer może być zasypywany żądaniami, a klient nie musi czekać na odpowiedź aby możliwa była dalsza interakcja z użytkownikiem. Wiele jednoczesnych żądań zazwyczaj nie przeciąża serwera, ponieważ żądania te dotyczą wykonania jedynie małych operacji czy zmian.

Zalety AJAX:

  • Możliwość tworzenia szybkich dynamicznych stron.
  • Możliwość uaktualniania zawartości strony przez wymianę w tle danych z serwerem, co oznacza, że możliwe jest zmienianie fragmentów strony bez przeładowywania.
  • Możliwość wysyłania do serwera lub otrzymywania od niego danych po załadowaniu strony.

Rodzaje żądań:

  • Synchroniczne: Żadne akcje nie mogą zostać wykonane podczas gdy strona oczekuje na odpowiedź serwera.
  • Asynchroniczne: Po wysłaniu żądania do serwera strona działa bez zmian, możliwe jest wysyłanie wielu żądań, jednak nie ma pewności co do kolejności powracających odpowiedzi.