C logo

Język programowania C

C jest imperatywnym językiem programowania wysokiego poziomu i ogólnego przeznaczenia.

C zawiera konstrukcje, które skutecznie odwzorowują typowe konstrukcje maszynowe, a zatem znajduje zastosowanie w aplikacjach, które zostały napisane w asemblerze - między innymi w systemach operacyjnych i innym oprogramowaniu komputerowym, superkomputerach, czy systemach wbudowanych.

Zalety C:

 • Szybkość - C jest językiem, który może wykonywać złożone operacje przy dużych limitach czasowych.
 • Przenośność - programy napisane w C można uruchomić w różnych architekturach sprzętowych. W tym celu potrzebny jest jedynie odpowiedni kompilator.
 • Biblioteki i funkcje wbudowane - język C posiada prostą składnię (jedynie 32 słowa kluczowe), a jego siła leży w funkcjach wbudowanych oraz funkcjach bibliotecznych. Programy napisane w C to nic innego jak zbiór funkcji wspieranych przez biblioteki C. Programista może dodawać do biblioteki własne funkcje.
 • Różnorodność zastosowań - język C znalazł zastosowanie przy tworzeniu systemów operacyjnych, mikrokontrolerów, superkomputerów, systemów wbudowanych oraz innych rodzajach oprogramowania. Również wiele interpreterów języków skryptowych zostało zaimplementowanych w C.
 • Dostępność - systemy z rodziny UNIX udostępniają kompilator C oraz funkcje systemowe napisane w tym języku. Pozwala to na pisanie aplikacji współpracujących z systemem operacyjnym.
 • Popularność - C jest językiem z długą historią (ponad 30 lat) i ogromem zastosowań. Przez lata powstało wiele bibliotek dostarczających gotowych rozwiązań popularnych problemów.

Przykładowy kod


#include <stdio.h>

long factorial(int n)
{
 if(n==1) return 1;
 return factorial(n-1) * n;
}

int main()
{
 int n;

 printf("Wpisz liczbę naturalną dodatnią\n");
 scanf("%d", &n);

 printf("Silnia z %d wynosi %ld\n", n, factorial(n));

 return 0;
}
 
   

Przydatne linki