JBoss logo

JBoss

JBoss Application Server jest serwerem aplikacji w Javie na licencji LGPL opartym na bazie technologii Enterprise JavaBeans (EJB). Implementuje on pełny zestaw usług Java EE (J2EE). Utrzymuje go i obecnie wydaje firma Red Hat.

JBoss w całości został napisany w języku Java. Dzięki temu jest on dostępny niemal na wszystkie platformy. Jest zintegrowany także z darmowym środowiskiem programistycznym Eclipse poprzez wtyczki Lomboz lub JBossTools, które pozwalają wytwarzać komponenty dla tego serwera.
Serwer instaluje się kopiując pliki, które zostały udostępnione na stronie JBossa i uruchamiając plik run bat (dla Windows) lub run sh (dla systemów Unix i Linux).

JBoss - komponenty

Komponenty - takie, jak serwlet, strona JSP, strona HTML czy EJB - są umieszczane w pliku JAR. Rozszerzenia tych plików zależą od typu komponentu. Dokument XML, będący opisem plików, jest umieszczony także w tym samym pliku (jar). Automatyczne załadowanie komponentu jest możliwe dzięki skopiowaniu pliku do katalogu o nazwie deploy.

Od wersji 3.x serwer JBoss posiada zaawansowane mechanizmy, które są dostępne w komercyjnych serwerach aplikacji. Otoczony jest on wieloma otwartymi projektami. JBoss 3.2.x to wersja, do której został stworzony komponent udostępniający komponenty EJB w postaci usług sieciowych (ang. web services).

Co obsługuje JBoss?

Przez JBoss Application Server obsługiwane są zarówno tradycyjne API jak i Java EE API, z ulepszoną wydajnością i skalowalnością poprzez replikacje buddy i fine grained. Dostarcza on kompletną platformę Javy poprzez integrację oprogramowania Apache Tomcat jako kontenera webowego wraz z funkcjami cache’owania danych, klastrowaniem, komunikatami oraz transakcjami.

Uzupełnia go także stos usług webowych, który upraszcza ich rozwój. W JBoss Application Server, oprócz dostarczania pełnej gamy usług J2EE 1.4, zawarte jest także rozszerzone wsparcie dla funkcji Javy EE 5 takich jak: EJB 3.0, Java Persistence API 1.0, Servlet 2.5, JSP 2.1, JSP/EL 1.0, JSTL 1.2, JSF 1.2, Javamail 1.4, JAF 1.1, SAAJ 1.3, a także JTA 1.1.

Przydatne linki