SaaS logo

SaaS

SaaS - Software as a Service - oprogramowanie jako usługa. SaaS jest formą tworzenia i udostępniania oprogramowania. Oprogramowanie tworzone w tym modelu projektowane jest z myślą o obsłudze wielu niezależnych klientów na jednej platformie serwerowej (jednym lub wielu serwerach połączonych w klaster)

Dzięki korzystnemu stosunkowi ceny do oferowanej jakości i możliwości model ten jest coraz częściej stosowany przez firmy dostarczające oprogramowanie. SaaS wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa, skalowalnością i posiada niski całkowity koszt użytkowania (TCO).

Firma Vavatech od 2006 roku projektuje własne oprogramowanie w sposób pozwalający udostępniać je w modelu SaaS (systemy z linii Lavina). Oprogramowanie takie może być udostępniane także w standardowym modelu (np. instalowanie oprogramowania na serwerach klientów) jeadnak model SaaS jest dla klientów znacznie bardziej korzystny finansowo.

W 2010 roku firma Radgost, należąca do grupy Vavatech, uruchomiła w modelu SaaS usługę Firmlet. W skład systemu wchodzą aplikacje usprawniającę pracę w małych i średnich firmach oraz umożliwiające zaistnienie w sieci.

W skład systemu Firmlet wchodzą: