Java Enterprise Edition

J2EE (Java 2 Enterprise Edition, obecnie Java EE) jest zbiorem standardów i praktyk tworzenia oprogramowania wprowadzonym przez firmę Sun Microsystems. J2EE został zaprojektowany w celu podniesienia jakości oprogramowania biznesowego poprzez wprowadzenie wielu warstw projektowanych aplikacji, dzięki czemu częśc biznesowa (logiczna) jest zawsze oddzielona od części wizualnej. Technologia J2EE oparta jest na języku programowania Java.

Java logo

Rozwój J2EE

J2EE został wprowadzony w 1999 roku (4 lata po języku Java), a od kilku lat J2EE (Java EE) jest dominującą technologią w projektach opartych na architekturze webowej, gdzie interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę internetową). W Polsce zdobywa coraz większą popularność, choć ciągle w wielu wypadkach przegrywa ze starszymi technologiami.

Jakie są zalety J2EE?

Otwarta architektura

W przeciwieństwie do większości platform biznesowych, J2EE nie jest zamkniętym rozwiązaniem rozwijanym przez twórcę i jedynego dostawcę, lecz otwartym zbiorem standardów, stosowanych przez wielu producentów oprogramowania, co w dużo większym stopniu gwarantuje wsparcie tej technologii w przyszłości.

Szybszy czas realizacji

Dzięki istnieniu wielu narzędzi i przejrzystych standardów tworzenia aplikacji, platforma J2EE jest w istocie technologią budowy systemów z gotowych, sprawdzonych komponentów. Takie podejście w dużym stopniu skraca czas potrzebny na projekt, programowanie i wdrożenie.

Niższy koszt całkowity

Otwarta architektura sprawia, że cena systemu docelowego nie jest obciążona wysokimi kosztami licencji, a szybszy czas realizacji przekłada się na znaczne, dodatkowe oszczędności. Dzięki temu na wsparcie J2EE zdecydowały się takie giganty informatyczne jak IBM, Oracle, BEA.

Więcej o J2EE (Java EE)

Strona firmy Oracle o J2EE (w języku angielskim)

Więcej o nas: zespole programistów skoncentrowanych na Java/J2EE od początku działalności.