JS logo

JavaScript

JavaScript jest to skryptowy język programowania wysokiego poziomu.

Razem z HTML i CSS JavaScript stanowi podstawowe narzędzie do tworzenia stron internetowych, jednak posiada również szersze zastosowania - jest używany w aplikacjach desktopowych i dokumentach PDF oraz w aplikacjach webowych po stronie serwera.

JavaScript jest językiem wieloparadygmatowym - można w nim programować obiektowo, funkcyjnie i imperatywnie. Posiada API przystosowane do pracy z tekstami, tablicami, datami czy wyrażeniami regularnymi.

Ogólna charakterystyka języka JavaScript:

 • Szybkość - wykonanie programu po stronie klienta odciąża serwer.
 • Możliwość wykonania skryptu na każdej stronie internetowej niezależnie od rozszerzenia (w przeciwieństwie do skryptów w PHP czy SSI).
 • Niezależnosć od systemu operacyjnego.
 • Relatywnie prosta składnia.
 • Możliwość przypisania funkcji do zmiennej lub przekazania funkcji jako parametru wywołania innej funkcji.
 • Typowanie dynamiczne - typ jednej zmiennej jest dynamicznie nadawany podczas wykonania programu i może się zmieniać.
 • Typowanie słabe - konwersje na inny typ danych wykonują się automatycznie jeśli zachodzi taka potrzeba.

Przykładowy kod

HTML z użyciem JavaScript


<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <p id="demo">Kliknij w poniższy przycisk by zmienić rozmiar czcionki i kolor tego tekstu.</p>
  <button type="button" onclick="myFunction()">Kliknij tu</button>
  <script>
   function myFunction() {
	  var x = document.getElementById("demo");
	  x.style.fontSize = "25px";      
	  x.style.color = "blue"; 
   }
  </script>
 </body>
</html>