RUP

RUP (Rational Unified Process) jest motodyką zakładającą iteracyjny proces tworzenia oprogramowania i opartą na narzędziach IBM Rational

Metodyka RUP wprowadza reguły oraz dobra praktyki dla wszystkich faz wytwarzania oprogramowania. Metodyka ta określa zasady postępowania, które powinno zostać dostosowane uwzględniając wszelkie aspekty konkretnego projektu (w szczególności również aspekty technologiczne).

Struktura

Strukturę RUP przedstawiona jest na poniższym rysunku:

Struktura RUP Źródło: http://www.iicmagazine.pl, 2012.
  • Oś pionowa na powyższym rysunku reprezentuje aspekty statyczne: dyscypliny, aktywności, artefakty oraz role
  • Oś pozioma reprezentuje aspekty dynamiczne: fazy, iteracje oraz kamienie milowe.

RUP jest procesem iteracyjnym. W każdej iteracji wytwarzany jest fragment systemu, który jest udostępniany klientowi. Pozwala to na uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej i upewnieniu się, że zespół realizujący projekt dobrze zrozumiał wymagania i oczekiwania klienta. Szybkie wykrycie ewentualnych problemów lub nieporozumień, pozwala szybko wprowadzić odpowiednie modyfikacje.

Najlepsze praktyki

RUP oparty został o zbiór sześciu najlepszych praktyk.

Iteracyjne wytwarzanie oprogramowania

Iteracyjne podejście do tworzenia oprogramowania pozwala na jego dostosowanie do zmieniających się wymagań oraz pozwala na utrzymywanie spójnego kształtu całości kodu

Zarządzanie wymaganiami

Zarządzanie wymaganiami ma na celu trafne identyfikowanie wymagań oraz potrzeb użytkownika.

Architektura bazująca na komponentach

Głównym celem budowy systemu w oparciu o komponenty jest zagwarantowanie rozszerzalności, możliwośći ponownego użycia oraz skalowalności. Wiele istniejących technologii wspiera podejście komponentowe: CORBA, JEE, OSGi

Graficzne modelowanie oprogramowania

RUP używa notacji UML i dokładnie określa, które modele są wymagane. Model graficzny pozwala na uproszczone uchwycenie bardziej skomplikowanego projektu.

Kontrola i weryfikacja jakości oprogramowania

Zgodnie z RUP każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za jakość w ciągu całego procesu tworzenia oprogramowania.

Zarządzanie zmianami

RUP określa metody śledzenia, rejestrowania oraz kontroli zmian.

Zalety RUP

  • RUP może być przystosowany do konkretnych potrzeb i specyfiki projektu oraz użytkowników;
  • wspiera wytwarzanie oprogramowania z użyciem sześciu najlepszych praktyk;
  • Istnieje wiele gotowych do użycia narzędzi wspierających metodologię RUP;
  • zapewnia bliską współpracę pomiędzy klientem oraz zespołem realizującym projekt;
  • zapewnia łatwy dostęp do gotowych wskazówek i szablonów.

Przydatne linki