Tomcat logo

Tomcat

Tomcat służy do udostępniania aplikacji webowych w sieci. Tomcat jest jednym z popularniejszych kontenerów webowych. Wykorzystuje się go w takich serwerach aplikacji JEE (J2EE) jak Apache Geronimo. Jest to także popularny kontener dla samodzielnych aplikacji pisanych w środowisku Spring Framework, które nie wymagają pełnego serwera aplikacji.

Jako kontener aplikacji webowych (ang. web container) jest serwerem rozwijanym w ramach projektu Apache.
Dzięki niemu możemy uruchamiać aplikacje internetowe w technologiach Java Servlets i Java Server Pages (JSP).
Apache Tomcat początkowo był rozwijany jako część projektu Apache Jakarta. W ramach struktury projektów Apache w 2005 roku uzyskał status projektu samodzielnego.

Apache Tomcat - zalety

  • konfiguracja - szybka i łatwa
  • wielowątkowość - każde nowe zdanie jest osobnym wątkiem
  • darmowe rozwiązanie
  • niezależność od platformy - całkowicie napisany w języku Java
  • możliwa opcja ukrycia lokalizacji komputerów systemu dzięki mechanizmowi mapowania nazw zasobów aplikacji

Przydatne linki