C++ logo

Język programowania C++

C++ jest językiem programowania ogólnego przeznaczenia wspierającym paradygmat imperatywny i obiektowy oraz programowanie generyczne.

Język C++ łączy w sobie niskopoziomowe programowanie dostosowane do konkretnych architektur komputerowych z programowaniem wysokopoziomowym, które może być zupełnie niezależne od specyfikacji urządzenia, na którym program jest uruchamiany.

C++ wywodzi się z imperatywnego języka C, a główną cechą odróżniającą go od swojego poprzednika jest wsparcie dla programowania obiektowego. Cecha ta sprawia, że C++ jest językiem wieloparadygmatowym. Istnieje wiele języków obiektowych, jednak C++ wyróżnia się na ich tle wydajnością - jest kompilowany do niskopoziomowego kodu, który możne być uruchamiany bezpośrednio przez procesor komputera.

Zalety C++:

 • Jest bardzo popularny, co zapewnia duże wsparcie. Rozwiązania wielu problemów programistycznych są dostarczane w bibliotekach lub można je znaleźć na forach internetowych.
 • Jest potężnym i wszechstronnym narzędziem znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach okołoprogramistycznych, włączając w to programowanie niskopoziomowe.
 • Jest przenośny.
 • Istnieją kompilatory C++ przeznaczone dla większości popularnych systemów operacyjnych.
 • Jest językiem kompilowanym do kodu maszynowego, więc często działa szybciej niż języki interpretowane czy kompilowane do kodu pośredniego.
 • Wiele języków programowania jest opartych na C/C++ (np. Java), więc znajomość C++ ułatwi zrozumienie tych języków.
 • Dostępnych jest wiele otwartych bibliotek.

Co odróżnia C++ od C:

 • C++ wspiera programowanie obiektowe.
 • C++ wspiera dziedziczenie i polimorfizm.
 • C++ umożliwia przeładowanie funkcji.
 • C++ zawiera słowo kluczowe class, ale zachowuje też struct z C (z kompatybilną semantyką).
 • C++ zapewnia kontrolę dostępu do elementów klasy.
 • C++ wspiera programowanie generyczne (za pomocą szablonów).
 • C++ wspiera przeładowanie operatorów.
 • W C++ operacja porównania zwraca typ bool, w C - int.
 • C++ umozliwia obsługę wyjątków.

Przykładowy kod


#include <iostream> 
using namespace std;

class Figura {
 protected:
  int dlugosc, wysokosc;
 public:
  Figura( int a=0, int b=0)
  {
   dlugosc = a;
   wysokosc = b;
  }
  virtual int pole()
  {
   cout << "Pole z klasy Figura :" <<endl;
   return 0;
  }
};
class Prostokat: public Figura{
 public:
  Prostokat( int a=0, int b=0):Figura(a, b) { }
  int pole ()
  { 
   cout << "Pole z klasy Prostokąt :" <<endl;
   return (wysokosc * dlugosc); 
  }
};
class Trojkat: public Figura{
 public:
  Trojkat( int a=0, int b=0):Figura(a, b) { }
  int pole ()
  { 
   cout << "Pole z klasy Trójkąt :" <<endl;
   return (dlugosc * wysokosc / 2); 
  }
};

int main( )
{
 Figura *figura;
 Prostokat prostokat(20,15);
 Trojkat trojkat(10,7);

 figura = &prostokat;
 cout << figura->pole() <<endl;

 figura = &trojkat;
 cout << figura->pole() <<endl;

 return 0;
}