Nieoprocentowana Pożyczka na rozwój

Inwestycja w siebie - najlepszą inwestycją !

Jeżeli chciałbyś zdobyć nowe kwalifikacje, rozwinąć swoje umiejętności - to dzięki projektowi Ministerstwa Rozwoju możesz uzyskać finansowanie na swoje cele.

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Kontakt z organizatorem

+22 382 52 52

www.inwestujwrozwoj.pl

Wyślij wiadomość

Najważniejsze informacje

Okres składania wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się na początku lutego 2018r., ale z racji dużej ilości chętnych, środki mogą się szybko wyczerpać.

Maksymalna wartość pożyczki

Maksymalna wartość pożyczki to 100 tys. zł ,a pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/sudtiów podyplomowych.

Oprocentowanie

Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.).

Umorzenie

Istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.

Jak wnioskować

Wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online.

Spłata

Pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym.

Raty

Minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.

Proces skorzystania z pożyczki

Założenie konta na inwestujwrozwoj.pl
Złożenie wniosku w systemie online
Otrzymanie nr zgłoszenia
Następuje ocena wniosku
Wydrukowanie i wypełnienie umowy
Odesłanie dokumentów pocztą
Środki wpływają na rachunek Instytucji edukacyjnej

Do kogo adresowana jest Nieoprocentowana Pożyczka?

Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co przeznaczona jest pożyczka?

Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą; wyłączone są jedynie studia I, II i III st.

Pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania wniosku jeszcze się nie rozpoczęła.

Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.