MS SQL logo

MS SQL

Microsoft SQL Server (MS SQL) jest to system zarządzania bazą danych. Rozpowszechnia go i wspiera korporacja Microsoft. Platforma bazodanowa typu klient-serwer. W porównaniu do Microsoft Jet - stosowanego w programie MS Access - jest on bardziej wydajny, niezawodny i skalowalny. Są w nim zintegrowane wszelkie mechanizmy, które wpływają na bezpieczeństwo operacji - m.in. procedury wyzwalane.

MS SQL - dlaczego warto go znać?

Nauka SQL na tej platformie będzie użyteczna także w przypadku innych dostawców technologii wykorzystujących język SQL dzięki wysokiej zgodności ze standardem SQL. Szkolenie, testowanie, pisanie aplikacji - to cele, do których można używać SQL bezpłatnie w wersji Developer.

Edycje SQL Server

MS SQL Server oferowany jest w różnych edycjach. Najczęściej jest spotykana darmowa wersja Express oraz wersje komercyjne - Standard lub w dużych i średnich wdrożeniach – Enterprise. Jest ona flagowym produktem, najwyższą edycją, która posiada wszystkie możliwe opcje. Istnieją jeszcze pośrednie wersje, jak choćby Web czy Businness Intelligence. Są one jednak stosunkowo rzadko spotykane.

Instalacja

Jest szybki i prosty w konfiguracji. Nie powinna ona stwarzać problemów początkującym użytkownikom.

Środowisko SQL Server

Usługa serwera jest podstawą platformy SQL Server. Realizowane są przez nią wszystkie zadania, które wiążą się z obsługą i utrzymaniem baz danych. Stanowi ona fundament, dlatego każde opiera się o trzon silnika bazy danych (Database Engine).