Java - 3 pytania i odpowiedzi ze szkolenia (luty 2015)

Drukuj
1 2 3

Pytania w tym artykule pojawiły się podczas szkolenia Programowanie w języku Java realizowanego w dniach 16-20.02.2015r.


Czy interfejs funkcyjny różni się czymś od zwykłego interfejsu Javy?

Interfejs funkcyjny w Javie to idiom umożliwiający utworzenie odwołania do wyrażenia lambda oraz określenie jego typu. Każdy interfejs posiadający dokładnie jedną metodę może być traktowany jako interfejs funkcyjny. Można więc powiedzieć że jest on szczególnym przypadkiem zwykłego interfejsu.

Jeśli klasa posiada przeciążoną metodę przyjmującą różne typy wyrażenia lambda, która z nich zostanie wybrana podczas wywołania?

Wybrana zostanie ta metoda, która przyjmuje typ najbardziej wyspecjalizowany, a jeśli takiego nie ma musi on zostać jawnie wskazany np. przez rzutowanie przekazywanego argumentu

W jaki sposób zakończyć programowo działanie programu w Javie?

Za pomocą polecenia System.exit(0);