System Elektronicznego Rozliczania Dofinansowań Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rozpoczęliśmy pracę nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem dedykowanego systemu informatycznego dla Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. System "CERBER", bo tak nazywa się tworzony system, służyć będzie do składania wniosków o dofinansowanie z budżetu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

System będzie realizowany jako system dedykowany, a więc rozwiązanie, które przygotujemy zgodne z określonymi wymaganiami Zamawiającego i dostarczoną wstępną specyfikacją funkcjonalną. Tak jak zawsze przy tego typu realizacjach zakładamy bardzo bliską współpracę z odbiorą, który może na bieżąco kontrolować przebieg realizacji poszczególnych etapów.

System będzie wykonany w wielowarstwowej architekturze Java EE. Głównym elementem systemu będzie aplikacja webowa, której interfejs użytkownika dostępny jest w przeglądarce internetowej. Jako serwer aplikacyjny planujemy użyć WildFLy. W warstwie danych zamierzamy wykorzystać bazę danych MySQL.

Pomimo bardzo napiętego harmonogramu i relatywnie złożonej funkcjonalności, bardzo mocno wierzymy, że projekt uda się zrealizować w terminie i zakończy się on sukcesem. Projekt ten jest nam szczególnie bliski, gdyż zdecydowana większość naszego zespołu to absolwenci którzy ukończyli własnie Uniwersytet Warszawski.